Kam na kole?

Naše doporučení na cyklostezky a zajímavá místa LVA.

1) Cyklotrasa Františkův rybník: 40 km

Lednice – Břeclav – zámeček Pohansko – lovecký zámeček Lány – Františkův rybník- Dianin chrám (Rendezvous) – Svatý Hubert – Nový Dvůr – Lednické rybníky – Vodárna (Lichtenštejnský rezervoár) - Lednice

Trasa je bezbariérová a asfaltová.

Online cyklotrasa zde

Start:

Z Lednice po cyklostezce směr Břeclav máte možnost navštívit umělou zříceninu Janův hrad (zde je možnost občerstvení). Z Janova hradu pokračujete po zelené cyklostezce – Kančí oborou směr Břeclav. Na okraji bývalé obory, hned při vstupu za mostem přes rameno Dyje odbočte vpravo. Před mostem se nachází úpravna vody, která zásobuje pitnou vodou město Břeclav, Ladnou a Podivín.

Pokračujte po hrázi po nově zbudované asfaltové cestě (vpravo máte řeku Dyji). Po 2 km dorazíte k hlavní silnici. Až to situace umožní, přejdete hlavní silnic, sjedete k bývalému fotbalovému hřišti a pokračujete asfaltovou lesní cestou směr zámeček Pohansko a o 3 km vzdálenému zámečku Lány. Cyklisté se zde mohou prohánět po kvalitních cestách s asfaltovým povrchem. Avšak pozor na jaře – území bývá v případě povodní často zaplaveno.

Obora Soutok

Největší obora v České republice, rozprostírající se severně od soutoku Moravy a Dyje. Počátky obory lze datovat do roku 1872, kdy Lichtenštejnové nechali oplotit území okolo řeky Moravy, čímž chtěli znemožnit zde chovaným jelenům vycházet do okolních polí. Dnes je obora v majetku Lesů České republiky, s.p. a chová se zde především jelen lesní, daněk evropský, srnec obecný a prase divoké.

Zámeček Pohansko

Otevřeno od dubna do října denně (mimo pondělí) od 9 do 17 hodin, kdy je zde také v provozu občerstvení.

Lovecký zámeček Lány

V současné době je rekonstruovaný zámeček v soukromém vlastnictví, veřejnosti nepřístupný. Od loveckého zámečku Lány pokračujte 3 km po zpevněné cestě k přírodní rezervaci Františkův rybník.

Františkův rybník

Jde o významnou lokalitu vzácných druhů vodních a mokřadních rostlin a také vodního ptactva a obojživelníků. Rybník je zarybněn trofejními kapry, z nichž někteří mají přes 15 kg, jsou zde sumci, štiky a další ryby. Chytá se formou „chyť a pusť“.

Dianin chrám (Rendezvous)

Nachází se asi 3 km severovýchodně od Valtic. Nechal ho postavit Jan I. z Lichtenštejna mezi lety 1810 - 1812. Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií (jak řeckou, tak římskou). Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží.

Červeně značená cyklostezka

Kaple svatého Huberta

Nejmladší stavba LVA. U kaple se konaly slavnostní mše před zahájením lovu na den sv. Huberta. Do Lednice vede červeně značená cyklostezka.

Nový dvůr

Stavba původně sloužila pro chov dvaceti krav bernského plemene, poté vzácných merinových ovcí. Budova Nového dvora zažila krušná léta za dob totality. Objekt byl využíván k živočišné výrobě a na historický význam památky nebyly brány ohledy. Když se časem začalo přemýšlet o obnovení budov, objevila se trojice nápadů, jak se stavbou naložit. Vítězně vyšel návrh založit zde chov anglického plnokrevníka s dostihovou stájí. Místní koně si nevedli vůbec špatně, dva dokonce startovali na Velké pardubické.

V současné době je Nový Dvůr v soukromém vlastnictví a slouží jako stáje pro chov jezdeckých koní a je také využíván k rekreačním účelům. Součástí stavby je TIC s občerstvením.

Vodárna

Poslední zastávkou na cyklotrase je Vodárna – za Lichtenštejnů „Rezervoar“, která za jejich vlády fungovala jako zásobárna vody, odkud tekla voda především do zámku, ale plnila i kašnu na náměstí a z kohoutku tekla i na železniční stanici. O objekt se nyní stará soukromá firma vinařství Domaine Eisgrub, Vinné sklepy Lednice. I zde je možnost občerstvení.

Máte rádi hry?

Najděte si svůj poklad. Hra není omezena věkem, stačí sledovat okolí. Na této námi doporučené trase se nachází miniatura hradu Karlštejn. Pošlete svou fotku u zmíněné miniatury na náš facebook Resort Lednice - Eisgrub a můžete vyhrát slevový voucher do místní hamburgerové restaurace Burgr´s Club.

2) Cyklotrasa ZOO Sedlec: 25,7 km, čas 1,45 hod.

Lednice – Vodárna – Rybniční zámeček při cestě tam nebo zpět – Hraniční zámeček – farma Nesyt – ZD Sedlec – ZOO Sedlec, zpět Hraniční zámeček – dětská hřiště u Hlohovce – Tři Grácie – Statek Nový dvůr – zastávka Vodárna – Resort Lednice - Eisgrub.

Online cyklotrasa zde

Body na mapě:

1) Start Resort Lednice - Eisgrub

2) Mendelova univerzita – je zde možno navštívit:

3) Přístřešek a Vodárna za Lichtenštejnů „Rezervoar“, která za jejich vlády fungovala jako zásobárna vody, odkud tekla voda především do zámku, ale plnila i kašnu na náměstí a z kohoutku tekla i na železniční stanici. O objekt se nyní stará soukromá firma vinařství Domaine Eisgrub, Vinné sklepy Lednice. I zde je možnost občerstvení.

4) Rybniční zámeček byl vystavěn v letech 1814-1816 na břehu Prostředního rybníka poblíž chrámu Tří Grácií a Nového dvora. V některé dny je zde stánek s kávou.

5) Hraniční zámeček byl vybudován Lichtenštejny jako letní sídlo. Nachází se při břehu Hlohoveckého rybníka a stojí na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska, což připomíná i název na fasádě "Zwischen Österreich und Mähren" (mezi Rakouskem a Moravou). Jedna polovina stavby byla postavena na rakouské a druhá na moravské straně. Ve své době procházela totiž hranice středem tehdy jednoho rybníka.

Po vydatné projížďce si zasloužíte pořádnou odměnu. Chutná, zdravá a kvalitní jídla za dobrou cenu. Chlazené nápoje pro osvěžení. Odpočinete si s výhledem na Hlohovecký rybník. Krásné prostředí a velmi příjemné posezení.

 • Po: ZAVŘENO
 • Út - Ne: 11:30 - 18:00 hod.

6) Farma Nesyt - rychlé občerstvení, přímo u rybníka Nesyt.

7) Ornitologická bezbariérová pozorovatelna kousek od zastávky degustačního stánku s vínem (Je celodřevěná na betonových základech, se střechou z ručně vázaných rákosových došků a vhodně maskovaná, navíc vybavené informační tabulí s druhy ptáků. V blízkosti stanice se nachází Vinařské informační centrum ZD Sedlec. V provozu je v květnu až září. Je zde možnost ochutnat různé vzorky vína z produkce zdejšího vinařství. Kolem infocentra prochází modře značená turistická trasa. V Sedleci je i příjemné posezení „Mezi Vraty“ ve dvoře Obecního úřadu. Součást je i dětské hřiště.

8) ZOO Sedlec – Malá zoologická zahrada v jihomoravské obci Sedlec u Mikulova. V průběhu dubna až do října je otevírací doba je od 9:00 - 17:00 hod.

Vstup:

 • děti do 2 let zdarma
 • děti 50 Kč
 • dospělí 100 Kč
 • osoby ZTP/P a doprovod zajištující mobilitu návštěvníka upoutaného na invalidní vozík zdarma

9) Zpět na Hraniční zámeček, odtud se vracíte pravou stranou rybníka, kde budete míjet dětské hřiště u kostela a o 300 m dál se nachází další dětské hřiště.

10) a 11) dětské hřiště

12) Tři Grácie - Leží na červené turistické trase, která spojuje Valtice s Lednicí. Interiér je veřejnosti nepřístupný. Klasicistní chrám s půlkruhovou kolonádou pochází z roku 1825 z dílny Jana Karla Engela. Tři Grácie ve skutečnosti žádné grácie nejsou. Sousoší zobrazuje trio antických bohyní: Athénu, Afroditu a Artemis. Sousoší vytesal z jediného balvanu Leopold. Původně stávalo v lednickém zámeckém parku, ke kolonádě bylo přemístěno hned po jejím dostavení v roce 1825.

13) Statek Nový dvůr - leží na červené turistické trase mezi Lednicí a Valticemi. Nejbližší vlaková zastávka Lednické rybníky je vzdálena jen 500 m. Kdysi se tu chovali ovce; po přestavbě, kterou měl na starost císařský architekt Josef Körnhausel, přivítaly stáje koně a krávy. Nejen hřebcům, ale i jezdcům se tu líbilo. Zdi Nového dvora poměrně těsně lemoval les, křížený jízdními drahami, rozbíhajícími se do čtyř světových stran. Z alejí se dodnes zachovalo jen pár borovic, trasy jsou zarostlé trávou. Samotná budova Nového dvora zažila krušná léta za totality. Objekt byl využíván k živočišné výrobě a na historický význam památky nebyly brány ohledy.

14) Přístřešek a Vodárna za Lichtenštejnů „Rezervoar“

15) Cíl Resort Lednice - Eisgrub

3) Cyklotrasa Soutok Moravy a Dyje: 71,2 km, čas 4,5 hod.

Start Lednice – Břeclav – zámeček Pohansko – zámeček Lány – Ruské domy – Hraniční kámen markrabství moravské – Soutok – město Lanžhot – zpáteční cesta zámeček Pohansko – Lednice

Body na mapě:

1) Start Resort Lednice - Eisgrub

2) Zámeček Pohansko

3) Zámeček Lány

4) Ruské domy

5) Hraniční kámen markrabství moravské – pomník Poslední kilometr vede cesta po lávkách a budete muset z kola sesednout

6) Cíl piknik u Soutoku – odpočinkové místo

7) město Lanžhot

8) Zámeček Pohansko

9) Janův hrad

10) Cíl Resort Lednice - Eisgrub

Online cyklotrasa zde

Občerstvení

Jídlo a pití si určitě vezměte s sebou. V nedotčené přírodě kolem soutoku totiž žádné občerstvovací zařízení nenajdete. Pokud pojedete na kole, můžete cestou využít jen restauraci u zámečku Pohansko, pokud zvolíte k soutoku cestu z Břeclavi.

Obora Soutok je největší oborou v České republice. Rozkládá se jižně od měst Břeclav a Lanžhot a má tvar trojúhelníku.

V nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, se stékají dvě řeky Morava a Dyje. Jejich soutok je zároveň trojmezím České republiky, Rakouska a Slovenska. Oblasti se přezdívá Moravská Amazonie. Nachází se zde nádherná příroda nezasažená civilizací, která je obydlená vzácnými živočichy.

V místě, kde se stýkají tři státní hranice Česka, Rakouska a Slovenska, se zachoval jeden z nejrozsáhlejších lužních lesů v Evropě. Průběh hranic vytyčují dva největší moravské "veletoky" – Morava a Dyje, jejichž soutok je nejen historickým trojmezím, ale zároveň nejjižnějším místem Moravy. Na území převažují porosty dubu a jasanu, z nichž některé jsou staré až 450 let.

Pro oblast je typická hustá síť meandrujících říčních ramen a periodicky zaplavovaných tůní. Na jaře a za vyššího vodního stavu sem proto není vhodné na výlet vyrazit.

Výchozím bodem k dosažení soutoku Moravy a Dyje je Lanžhot.

4) Cyklotrasa pro milovníky vína: 39,5 km, čas 2,26 hod.

Start Lednice – Janův hrad – Rakvice – Velké Bílovice (sklep na Belegradech) – Podivín – cíl Lednice

Online cyklotrasa zde

Body na mapě:

1) Start Resort Lednice - Eisgrub

2) umělá zřícenina Janův hrad – možnost občerstvení

3) rozcestník na Rakvice

4) Enotheca Vinselekt Michlovský - příjemné posezení u skleničky vína

Otevírací doba

 • Po — čt: 10:00 – 18:00
 • Pátek: 10:00 – 20:00
 • Sobota: 10:00 – 20:00
 • Neděle: 10:00 – 15:30

5) Velké Bílovice - jsou největší vinařskou obcí v České republice. Každý rok si vás velkobílovičtí vinaři dovolují pozvat na další ročník největší ochutnávky vín Ze sklepa do sklepa, která se v tomto roce koná 10. 4. 2021.

 • Co: Ze sklepa do sklepa 2021
 • Kde: Velké Bílovice, Velké Bílovice sklepy
 • Kdy: 10. 4. 2021, 11:00 - 19:00 hodin

Naše doporučení, kde se najíst je „Sklep na Belegradech“ – sklep není označen (je potřeba se řídit barvou budovy – šedá fasáda, modré malé okýnka viz foto)

Sklep na Belegradech

6) a 7) rozcestník směr Podivín

8) rozcestník směr Lednice

Cíl - Resort Lednice - Eisgrub

Ještě nemáte dost? V Lednici můžete pokračovat na tzv. Vodárnu (300 m. za Lednicí po cyklostezce směr Nový Dvůr, kde vám nabídneme vína od místního vinařství Domaine Eisgrub, Vinné sklepy Lednice nebo využít řízené degustace ve sklípku již zmíněného vinařství. Počet osob je omezen. Více informací na recepci Resortu Lednice - Eisgrub.

Kontakty

Adresa

RESORT LEDNICE EISGRUB

Břeclavská 368
691 44 Lednice

Recepce

Provozní doba
7—19.00 hod

E: info@resort-eisgrub.cz
T: +420 607 123 115

Manažerka

Kateřina Baroňová
E: katerina.baronova@resort-eisgrub.cz
T: +420 608 710 750

Máte dotaz? Napište nám.

NEPOVINNÉ
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami
ochrany osobních údajů