1) Cyklotrasa Františkův rybník: 40 km, čas 2,25 hod.

Lednice – Břeclav – zámeček Pohansko – lovecký zámeček Lány – Františkův rybník- Dianin chrám (Rendezvous) – Svatý Hubert – Nový Dvůr – Lednické rybníky – Vodárna (Lichtenštejnský rezervoár) - Lednice

Trasa je bezbariérová a asfaltová.

Start:

Z Lednice po cyklostezce směr Břeclav máte možnost navštívit umělou zříceninu Janův hrad (zde je možnost občerstvení). Z Janova hradu pokračujete po zelené cyklostezce – Kančí oborou směr Břeclav. Na okraji bývalé obory, hned při vstupu za mostem přes rameno Dyje odbočte vpravo. Před mostem se nachází úpravna vody, která zásobuje pitnou vodou město Břeclav, Ladnou a Podivín.

Pokračujte po hrázi po nově zbudované asfaltové cestě (vpravo máte řeku Dyji). Po 2 km dorazíte k hlavní silnici. Až to situace umožní, přejdete hlavní silnic, sjedete k bývalému fotbalovému hřišti a pokračujete asfaltovou lesní cestou směr zámeček Pohansko a o 3 km vzdálenému zámečku Lány. Cyklisté se zde mohou prohánět po kvalitních cestách s asfaltovým povrchem. Avšak pozor na jaře – území bývá v případě povodní často zaplaveno.

Obora Soutok

Největší obora v České republice, rozprostírající se severně od soutoku Moravy a Dyje. Počátky obory lze datovat do roku 1872, kdy Lichtenštejnové nechali oplotit území okolo řeky Moravy, čímž chtěli znemožnit zde chovaným jelenům vycházet do okolních polí. Dnes je obora v majetku Lesů České republiky, s.p. a chová se zde především jelen lesní, daněk evropský, srnec obecný a prase divoké.

Zámeček Pohansko

Otevřeno od dubna do října denně (mimo pondělí) od 9 do 17 hodin, kdy je zde také v provozu občerstvení.

Lovecký zámeček Lány

V současné době je rekonstruovaný zámeček v soukromém vlastnictví, veřejnosti nepřístupný. Od loveckého zámečku Lány pokračujte 3 km po zpevněné cestě k přírodní rezervaci Františkův rybník.

Františkův rybník

Jde o významnou lokalitu vzácných druhů vodních a mokřadních rostlin a také vodního ptactva a obojživelníků. Rybník je zarybněn trofejními kapry, z nichž někteří mají přes 15 kg, jsou zde sumci, štiky a další ryby. Chytá se formou „chyť a pusť“.

Dianin chrám (Rendezvous)

Nachází se asi 3 km severovýchodně od Valtic. Nechal ho postavit Jan I. z Lichtenštejna mezi lety 1810 - 1812. Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií (jak řeckou, tak římskou). Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží.

Červeně značená cyklostezka

Kaple svatého Huberta

Nejmladší stavba LVA. U kaple se konaly slavnostní mše před zahájením lovu na den sv. Huberta. Do Lednice vede červeně značená cyklostezka.

Nový dvůr

Stavba původně sloužila pro chov dvaceti krav bernského plemene, poté vzácných merinových ovcí. Budova Nového dvora zažila krušná léta za dob totality. Objekt byl využíván k živočišné výrobě a na historický význam památky nebyly brány ohledy. Když se časem začalo přemýšlet o obnovení budov, objevila se trojice nápadů, jak se stavbou naložit. Vítězně vyšel návrh založit zde chov anglického plnokrevníka s dostihovou stájí. Místní koně si nevedli vůbec špatně, dva dokonce startovali na Velké pardubické.

V současné době je Nový Dvůr v soukromém vlastnictví a slouží jako stáje pro chov jezdeckých koní a je také využíván k rekreačním účelům. Součástí stavby je TIC s občerstvením.

Vodárna

Poslední zastávkou na cyklotrase je Vodárna – za Lichtenštejnů „Rezervoar“, která za jejich vlády fungovala jako zásobárna vody, odkud tekla voda především do zámku, ale plnila i kašnu na náměstí a z kohoutku tekla i na železniční stanici. O objekt se nyní stará soukromá firma vinařství Domaine Eisgrub, Vinné sklepy Lednice. I zde je možnost občerstvení.

Kontakty

Adresa

RESORT LEDNICE EISGRUB

Břeclavská 368
691 44 Lednice

Recepce

E: info@resortlednice.cz
T: +420 607 123 115

Provozní doba
8:00 - 20:00
Check-in
15:00
Check-out
10:00

Manažerka

Katarína Kotúčová
E: katarina.kotucova@resortlednice.cz
T: +420 770 148 245

Akce

Kateřina Baroňová
E: akce@pivovarlednice.cz
T: +420 608 710 750

Máte dotaz? Napište nám.

NEPOVINNÉ
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami
ochrany osobních údajů